Polski    Niemiecki    Lietuvos
Dzisiaj jest
sobota, 22 lipca 2017, 203 dzień roku, imieniny Magdaleny, Mileny, Wawrzyńca
gminaszczecinek.pl
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Znajdujesz się w: Strona główna / Gospodarka odpadami / Opis systemu
22 lipca 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            

Opis systemu

 

OPIS SYSTEMU

Od 1 stycznia 2016 roku usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i terenów letniskowych z terenu gminy Szczecinek będzie realizowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO FIUK Spółka komandytowa. Nieruchomości niezamieszkałe takie jak: firmy usługowe i produkcyjne, szkoły, sklepy, zobowiązane są w dalszym ciągu do posiadania umowy na wywóz odpadów z przedsiębiorcą posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej na odbiór odpadów komunalnych stałych na terenie gminy Szczecinek. Od 11 grudnia 2015 r. w/w przedsiębiorstwo rozpoczęło dostarczanie na tereny nieruchomości zamieszkałych pojemniki na odpady zmieszane przeznaczone do zbierania odpadów w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szczecinek obowiązuje metoda naliczania opłat od ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość. Ustalona jest stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 9,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Natomiast jeżeli odpady będą zbierane jako zmieszane i nie będą posegregowane, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tych nieruchomości zamieszkałych będzie
w wysokości 18,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady komunalne bezpośrednio z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej pojedynczej z następującą częstotliwością i podziałem na frakcje odpadów:


► zmieszane odpady komunalne i popiół jeden raz w miesiącu ( w okresie: I-IV oraz IX-XII) i dwa razy w miesiącu (w okresie: V-VIII) w zabudowie jednorodzinnej oraz dwa razy w miesiącu w zabudowie wielorodzinnej,

► papier jeden raz w miesiącu w zabudowie jednorodzinnej oraz dwa razy w miesiącu w zabudowie wielorodzinnej,

► szkło jeden raz w miesiącu ( w okresie: I-IV oraz IX-XII) i dwa razy w miesiącu (w okresie: V-VIII) w zabudowie jednorodzinnej oraz dwa razy w miesiącu w zabudowie wielorodzinnej,

► tworzywa sztuczne wraz z metalami oraz opakowaniami wielomateriałowymi jeden raz w miesiącu (w okresie: I-IV oraz IX-XII) i dwa razy w miesiącu (w okresie: V-VIII) w zabudowie jednorodzinnej oraz dwa razy w miesiącu w zabudowie wielorodzinnej,

► odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone, jeden raz w miesiącu (w okresie: I-IV oraz IX-XII) i dwa razy w miesiącu (w okresie: V-VIII) w zabudowie jednorodzinnej oraz dwa razy w miesiącu w zabudowie wielorodzinnej,

► zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny dwa razy w roku,

► meble i inne odpady wielkogabarytowe dwa razy w roku,

► zużyte opony dwa razy w roku.

Na podstawie art. 6j ust. 3b i 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.1399 j.t) została wprowadzona ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe uchwałą Nr IX/99/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 maja 2015 r.  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, położonych na terenie Gminy Szczecinek (Dz.Urz.Woj. Zachodniopomorskiego z 26 czerwca 2015 r. poz.2569).

 Opłata ryczałtowa została ustalona na podstawie uchwały Nr IX/98/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 maja 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 26 czerwca 2015 r. poz.2569) w sprawie określenia metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty w wysokości 74,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny oraz podwyższoną ryczałtową stawkę opłaty w wysokości 148,00 zł za rok od domku letniskowego lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w przypadku gdy odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

 Ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe należy uiszczać bez wezwania za cały rok z góry w terminie do 10 lutego danego roku z tym, że za rok 2015 w terminie do 10 sierpnia tego roku, zgodnie z uchwałą Nr IX102/2015 Rady Gminy Szczecinek z dnia 22 maja 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 26 czerwca 2015 r. poz. 2571).

 

Zasady funkcjonowania nowego systemu odbioru odpadów komunalnych w gminie Szczecinek:

 1. Za właściwy odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odpowiedzialna jest Gmina, a nie jak dotychczas, firma odbierająca odpady.
 2. Za wywóz i zagospodarowanie odpadów mieszkańcy gminy ponoszą ujednoliconą opłatę
  na rzecz Gminy.
 3. W zamian za opłatę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe EKO-FIUK Sp.k. w imieniu Gminy opróżni pojemniki na odpady, a ich zawartość wywiezie i podda dalszemu zagospodarowaniu.
 4. Nowy system obejmuje wszystkich mieszkańców, dzięki temu zwiększy się odbiór odpadów trafiających do instalacji odzysku, a także znikną nielegalnie wysypiska odpadów.
 5. Gmina organizuje selektywne zbieranie odpadów (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji) zgodnie z uchwałą Rady Gminy Szczecinek Nr III/22/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
 6. Każdy mieszkaniec Gminy może nieodpłatnie oddać zebrane odpady do specjalnie zorganizowanych punktów selektywnego zbierania odpadów.
 7. Właściciel nieruchomości musi przestrzegać zasad zbierania tych odpadów, zgodnie z gminnym regulaminem.
 8. W celu naliczenia opłaty właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć do Urzędu Gminy deklarację, która jest podstawą do naliczenia opłaty ponoszonej przez mieszkańców nieruchomości. Deklaracje należy składać w pokoju nr 13 Urzędu Gminy Szczecinek.(uchwała Rady Gminy Szczecinek Nr XVII/179/2015 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na obszarze Gminy Szczecinek oraz warunków i trybu składania deklaracji
  za pomocą środków komunikacji elektronicznej).
 9. W przypadku nie złożenia deklaracji Gmina w drodze decyzji samodzielnie określi opłatę, jaką powinien ponosić właściciel nieruchomości.
 10. Gmina Szczecinek w drodze uchwały postanowiła o odbieraniu odpadów komunalnych tylko od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadów wynosi: 9,00 złotych od osoby miesięcznie w przypadku deklaracji segregacji odpadów oraz, 18,00 złotych od osoby miesięcznie dla odpadów zmieszanych.(uchwała Rady Gminy Szczecinek Nr III/19/2014 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/317/2013 Rady Gminy Szczecinek z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty).
 11. Nowy system gospodarowania odpadami na terenie gminy Szczecinek nie obejmuje nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza.
 12. Opłatę właściciel, zarządca nieruchomości wnosi w punkcie kasowym Urzędu Gminy Szczecinek lub bezpośrednio na konto Gminy do 10 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni

Szczegółowe informacje na temat gospodarki odpadami udzielają pracownicy Urzędu Gminy osobiście pokój nr 13 lub telefonicznie 94 37 432 94 wew. 37.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczecinek za rok 2014.

 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczecinek za rok 2015.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Szczecinek za rok 2016

Marzena Staciwa
DOdaj ogłoszenie
Gmina Szczecinek, ul. Pilska 3, 78-400 Szczecinek, pow. szczecinecki, woj. zachodniopomorskie
tel.: 94 37 432 48, fax: 94 37 420 08, email: sekretariat@gminaszczecinek.pl, http://www.gminaszczecinek.pl
NIP: 673-177-25-36, Regon: 330920908
Bank Spółdzielczy w Jastrowiu: 26 8935 0009 1344 9079 2000 0010
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@    |    zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x